Aplikacje internetowe to programy użytkowe, które obsługuje się poprzez przeglądarkę internetową. Należy do nich zaliczyć także sklepy internetowe, systemy CMS oraz wszystko to, co jest stroną internetową, która umożliwia coś więcej niż tylko statyczne wyświetlanie informacji (wymaga zaprogramowania).

Obecnie coraz więcej programów jest tworzonych właśnie jako aplikacja internetowa, gdyż przynosi to szereg korzyści:

  • Taka aplikacja pracuje na niemal każdym typie sprzętu i systemie operacyjnym - wymaga tylko przeglądarki internetowej,
  • Ma z reguły (choć nie zawsze) minimalne wymagania odnośnie parametrów komputera użytkownika,
  • Jest dostępna z każdego miejsca - potrzebujemy tylko dostępu do Internetu,
  • Nie wymaga instalacji,
  • Rozwiązuje problem aktualizacji i dystrybucji oprogramowania do użytkowników końcowych,
  • Większość użytkowników ma jakieś doświadczenia z Internetem - więc proces szkolenia użytkowników jest krótszy i tańszy.

Obecnie ponad 80% realizowanych przez nas zleceń programistycznych to aplikacje internetowe.

Oferujemy wykonanie wydajnych i dopracowanych aplikacji, wyposażonych w przyjazny i nowoczesny interfejs, wykorzystujący ostatnie trendy w tej dziedzinie (AJAX, intensywne wykorzystanie JavaScript itd.)